کفسابی

خدمات کفسابی

مطالب کامل در مورد کفسابی:   خدمات کفسابی چیست؟ موضوع کفسابی یعنی بعد از سنگ کاری مکان مورد نظر سنگ را با وسایل مورد نیاز صیقل داده در هر مرحله از سنگسابی معمولا 5 تا 8 میلیمتر از سنگ برداشته میشود تا سنگ بسیار صاف شده و باز تاب نور شفافی داشته باشدو درخشندگی وبراقی …

خدمات کفسابی ادامه مطلب »